Sorterad på relevans Sortera på datum
Resultat 1 - 10 av 12

Person ringde upp och utgav sig för att vara polis

En student i Stockholm blev uppringd av en person som utgav sig för att vara polis. Bedragaren påstod att studenten var misstänkt för penningtvättbrott och bad kortuppgifter. Brottsoffret, en student i 20 års-åldern boende i Stockholm, fick ett samtal den

Sammanhang: ...Bedragaren påstod att studenten var misstänkt för penningtvättbrott och bad kortuppgifter. Brottsoffret, en student i 20 års-åldern boende i Stockholm, fick ett samtal den 14 februari från en man som utgav sig för att vara polis. Han talade om att han behövde hennes person- och bankuppgifter eftersom hon var misstänkt för penningtvättbrott. ...

Omnämnda platser: Stockholm. Omnämnda personer: Towe Hägg.

polisen.se - https://polisen.se/a...ara-polis/ - 1081 - Datum: 2024-02-15 13:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Förändringar gällande utsatta områden i region Öst

2023 års lägesbild för kriminell påverkan på lokalsamhället visar att problemnivån i utsatta områden är fortsatt hög. I polisregion Öst har tre områden bedömts på annat sätt än tidigare år. Lägesbilden för kriminell påverkan i samhället är ett verktyg för

Sammanhang: ...Polisen, Eskilstuna kommun och inte minst skolan i området, föreningar, det lokala näringslivet och boende i Lagersberg har gjort stora insatser för att få till den förändringen. Det finns fortfarande utmaningar i området, exempelvis med narkotikahandel, och därför måste alla tillsammans fortsätta arbeta aktivt och långsiktigt”. ...

Omnämnda platser: Norrköping, Årby, Eskilstuna. Omnämnda personer: Christian Winkler, Oscar Nissfolk.

polisen.se - https://polisen.se/a...egion-ost/ - 3813 - Datum: 2023-12-01 08:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Utredningen i Torshälla fortsätter över julhelgerna

Förundersökningen gällande mordet i Torshälla, Eskilstuna, har nu pågått i en dryg vecka. Arbetet går framåt med både teknisk bevisning och information som kommit in via förhör. Utredningsarbetet kommer att fortsätta över jul och nyår. Efter att polisenkunde

Sammanhang: ...Bland annat utifrån all den information vi får från boende i området, säger Elenore Ingårda, chef på grova brottsgruppen i Eskilstuna. Under helgen har en större dörrknackningsinsats genomförts där poliser kopplade till utredningen varit i aktuella områden och pratat med boende. ...

Omnämnda platser: Södermanlands län, Södermanland, Torshälla. Omnämnda personer: Daniel Eriksson, Elenore Ingårda, Charlotta Tanner.

polisen.se - https://polisen.se/a...lhelgerna/ - 2925 - Datum: 2023-12-21 11:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Visste du att det finns olika sätt att plugga till polis?

Visste du att det finns olika sätt att plugga till polis? Vill du plugga på deltid eller på distans? Om du har akademisk bakgrund är du kanske intresserad av den funktionsinriktade utbildningen eller vårt uppskattade traineeprogram? 👮‍♂️ Grundutbildningen

Sammanhang: ...Efter godkänd utbildning (2,5 års studier på distans) och aspiranttjänstgöring (sex månader) anställs du som polisassistent på din hemort. DPU erbjuds bara för boende på utvalda orter i Sverige. Sista dag för intresseanmälan till Bergslagen (Örebro län, Dalarna och Värmland): 7 januari 2024. ...

Omnämnda platser: Sverige, Bergslagen, Örebro län.

polisen.se - https://polisen.se/a...ill-polis/ - 2161 - Datum: 2023-12-15 15:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Polisen får besluta om säkerhetszoner

Riksdagen har fattat beslut att införa bestämmelser om säkerhetszoner från den 25 april. Det innebär att polisen får rätt att i vissa områden genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att det finns brottsmisstankar riktade mot en person. –

Sammanhang: ... – Varje gång vi beslutar om en sådan zon kommer vi gå vi ut med information till boende och allmänhet om var och när en sådan zon gäller. Vi kommer också tydligt förklara varför vi har fattat beslutet och hur en visitation går till, säger Kristian Malzoff. ...

Omnämnda personer: Kristian Malzoff.

polisen.se - https://polisen.se/a...hetszoner/ - 2027 - Datum: 2024-04-11 09:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Deltidspolisutbildningen lockade hundratals

Preliminärt kommer besked om erbjuden studieplats skickas ut via mejl under vecka 17 och 18. De som klarar testerna men inte får plats i pilotomgången av DPU kan erbjudas att börja den vanliga grundutbildningen till polis – som även kan ske på distans. Bild:

Sammanhang: ...I slutet av oktober började det nya utbildningsformatet DPU att marknadsföras till boende i aktuella orter i polisregion Nord. När intresseanmälan stängde den 19 januari hade drygt 200 personer i Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten visat intresse för att studera till polis på deltid och distans...

Omnämnda platser: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland. Omnämnda personer: Johan Ahlmark.

polisen.se - https://polisen.se/a...undratals/ - 2209 - Datum: 2024-01-24 12:18. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Håll uppsikt i området – ökning av stölder av sommardäck i Örebro

Under januari 2024 har det kunnat konstaterats ett ökat intresse för stölder av sommardäck ur enskilda garage, garagelängor och uteförvarade däck i öppna carportar. Det har hittills inkommit ett 30-tal anmälningar gällande den här typen av stölder i Örebro.

Sammanhang: ...Ta en gemensam promenad i området när det börjar mörkna. När det sprider sig att de boende är ute kvällstid ökar också upptäcktsrisken. Samtidigt minskar det intresset hos de kriminella att begå brott i det aktuella området. ...

Omnämnda platser: Örebro, Värmland, Dalarna. Omnämnda personer: Sophia Jiglind.

polisen.se - https://polisen.se/a...ommardack/ - 2589 - Datum: 2024-02-02 12:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Färre utsatta områden men hög problemnivå

Sverige har totalt 59 utsatta områden, vilket är två områden färre än 2021. Fyra nya områden har tillkommit, medan sex områden inte längre bedöms som utsatta. Det visar Polismyndighetens nya nationella lägesbild över utsatta områden. De nytillkomna områdena

Sammanhang: ...När tystnadskulturen är utbredd omfattar detta beteende även de boende. – Benägenheten att delta i rättsprocessen är i många fall låg eftersom man är rädd att utsättas för våld eller hot om våld om man anmäler eller vittnar om brottslighet. ...

Omnämnda platser: Sverige, Öst, Gottsunda. Omnämnda personer: Charlotta Höglund.

polisen.se - https://polisen.se/a...oblemniva/ - 2726 - Datum: 2023-12-01 08:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Nytt samarbete ska bidra i trygghetsarbetet för Eskilstuna kommun

Från vänster: Christoffer Bohman, trygghetsstrateg i Skandias stiftelse Idéer för livet, Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen i Eskilstuna kommun och Robert Åkerström, biträdande lokalpolisområdeschef

Sammanhang: ... – Eskilstuna kommun har en stark drivkraft i att verka för ett bättre och tryggare samhälle för alla boende i lokalsamhället. Det är en av anledningarna till att Idéer för livet valt staden som blir en av 10 uppstartsstäder för Idéer för livets trygghetsinsats. ...

Omnämnda platser: kommun, Eskilstuna, Sverige. Omnämnda personer: Christoffer Bohman, Robert Åkerström, Oscar Nissfolk.

polisen.se - https://polisen.se/a...na-kommun/ - 3215 - Datum: 2023-12-28 09:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Allmänhetens tips har förhindrat grova våldsdåd i Malmö

Polisen i Malmö har lycktas avvärja ett flertal grova våldsbrott under året som gått, inte sällan med allmänheten som hjälp. I februari 2023, när stormen Otto dragit in över Malmö, ringer en person anonymt till 112 och berättar att en man sitter på en innergård

Sammanhang: ... - Allmänheten är polisens ögon och öron och vi jobbar mycket med att skapa förtroende för polisen bland boende, föreningar och andra aktörer i lokalsamhället. Tack vare personer som ringt 112 och berättat om saker som verkar konstigt har vi kunnat ingripa. ...

Omnämnda platser: Malmö, Hermodsdal. Omnämnda personer: Petra Stenkula.

polisen.se - https://polisen.se/a...d-i-malmo/ - 3044 - Datum: 2024-01-23 08:18. - Leta efter artikeln på Archive.today »


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
fram