Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 21 - 27 av 27

Erkänn att samhället har svikit

De som bor i våra utsatta områden har fått uppleva det största sveket, skriver Tidens chefredaktör Payam Moula. Svek gör någonting med oss. En del av vår mänsklighet går sönder, på ett sätt som inte riktigt kan återställas. Vi sluter oss. Undrar vad vi kunde

Sammanhang: ...De är svenskar på pappret, men berövas möjligheten att bli svenskar i hjärtat. När boende i våra utsatta områden för många år sedan efterfrågade fler kameror, poliser och skärpta straff, i syfte att kunna gå förbi torg utan öppen droghandel eller förhindra gängrekrytering av deras barn, blev vänsterns svar att de hade dåliga värderingar. ...

Omnämnda platser: Midgård, Reims, Gandalf. Omnämnda personer: Thomas Piketty, Cecilia Garme, Ingemar Stenmark.

dagensarena.se - https://www.dagensar...ar-svikit/ - 5716 - Datum: 2023-12-19 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Nya åtgärder för väg ur prostitution

Politik Omfattande sociala stödinsatser ska hjälpa personer som vill lämna prostitution och människohandel. Kommunalt ansvar och generösare uppehållstillstånd föreslås bli lag för att åtgärda brister. – Civilsamhället tar i dag ett orimligt stort ansvar,

Sammanhang: ...Traumabehandling, vård, möjlighet att försörja sig – till exempel genom försörjningsstöd, skydd och boende är några exempel. Insatser kan ges av socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, polisen och rättsväsendet. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Anna Skarhed, Paulina Brandberg.

dagensarena.se - https://www.dagensar...stitution/ - 3992 - Datum: 2023-12-13 17:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

“Det har tagits för stor hänsyn till förövarens perspektiv”

Politik Omfattande sociala stödinsatser ska hjälpa personer som vill lämna prostitution och människohandel. Kommunalt ansvar och generösare uppehållstillstånd föreslås bli lag för att åtgärda brister. – Civilsamhället tar i dag ett orimligt stort ansvar,

Sammanhang: ...Traumabehandling, vård, möjlighet att försörja sig – till exempel genom försörjningsstöd, skydd och boende är några exempel. Insatser kan ges av socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, polisen och rättsväsendet. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Anna Skarhed, Paulina Brandberg.

dagensarena.se - https://www.dagensar...erspektiv/ - 3992 - Datum: 2023-12-13 16:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Nästan 200 000 unga bor hemma ofrivilligt

Boende I Hyresgästföreningens årliga rapport om unga vuxnas boendesituation framgår att fler bor hos sina föräldrar och nästan var tredje oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. Sedan 1997 har Hyresgästföreningen gjort en mätning av boendesituationen

Sammanhang: ...Boende I Hyresgästföreningens årliga rapport om unga vuxnas boendesituation framgår att fler bor hos sina föräldrar och nästan var tredje oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. ...

Omnämnda platser: Hyresgästföreningens, Göteborg, Stockholms län. Omnämnda personer: Ola Palmgren.

dagensarena.se - https://www.dagensar...rivilligt/ - 2807 - Datum: 2023-11-30 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Regeringen gör skuggsamhället större

Tidöavtalet är inte tomma ord, det är ett politiskt program som nu kan göra fler statslösa. I november 2017 blev Anna Lundberg, som är professor i rättssociologi vid Lunds universitet, färdig med en statlig utredning om uppehållstillstånd på grund av praktiska

Sammanhang: ...Lagändringen innebär att vuxna utan barn som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut förlorar sin rätt till bistånd (som boende och pengar till mat), om det inte är ”uppenbart oskäligt”, vilket det i princip aldrig är, enligt Migrationsverkets tolkning. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Ola Larsmo, Gunnar Strömmer, Gunnar Strömmers.

dagensarena.se - https://www.dagensar...et-storre/ - 4514 - Datum: 2023-11-24 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Det idéburna bostadsbyggandet driver innovation

Ta inte bort stödet till idéburet byggande, lär av den svenska historien, skriver debattörerna. I Gerlesborg, i södra Bohuslän, ligger sedan 2018 Hogslätts vänboende med tolv lägenheter och ett gemensamt allrum i en röd länga. Här bor en grupp äldre kvinnor

Sammanhang: ...Här bor en grupp äldre kvinnor med låga pensioner, som själva skapat det som marknaden i dag inte lyckas tillhandahålla – ett boende som passar tunna plånböcker. Huset uppfördes som en byggemenskap i form av en kooperativ hyresrätt. ...

Omnämnda platser: Bohuslän, Gerlesborg, Ekobanken. Omnämnda personer: Peter Eklund, John Helmfridsson.

dagensarena.se - https://www.dagensar...nnovation/ - 4288 - Datum: 2023-11-23 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Låt inte barn falla offer för vuxnas misslyckanden

Inkludera barnperspektivet i diskussionen om gängkriminalitet, uppmanar S-kvinnor i Stockholm. Under det senaste året har S-kvinnor i Stockholm stad med kraft framhävt barns rättigheter. Vi har särskilt belyst de alarmerande fallen av pojkars våld mot flickor

Sammanhang: ...Barnperspektivet och deras grundläggande rättigheter måste vara centrala när vi möter dem som brottsoffer, förövare, skolelever eller boende i utsatta områden. Det är en självklarhet enligt barnkonventionen, men tyvärr glöms barnperspektivet ofta bort, trots lagkravet om dess närvaro. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Vällingby, Älvsjö. Omnämnda personer: Gerd Sjöberg Granlund, Tora Mårtensson, Maria Palme Castelius.

dagensarena.se - https://www.dagensar...lyckanden/ - 4411 - Datum: 2023-11-20 13:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »


baknyhet

Resultatsidor:
r
1
r
2
r
3