Sorterad på relevans Sortera på datum
Resultat 1 - 10 av 30

Nästan 200 000 unga bor hemma ofrivilligt

Boende I Hyresgästföreningens årliga rapport om unga vuxnas boendesituation framgår att fler bor hos sina föräldrar och nästan var tredje oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. Sedan 1997 har Hyresgästföreningen gjort en mätning av boendesituationen

Sammanhang: ...Boende I Hyresgästföreningens årliga rapport om unga vuxnas boendesituation framgår att fler bor hos sina föräldrar och nästan var tredje oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. ...

Omnämnda platser: Hyresgästföreningens, Göteborg, Stockholms län. Omnämnda personer: Ola Palmgren.

dagensarena.se - https://www.dagensar...rivilligt/ - 2807 - Datum: 2023-11-30 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Vi har råd att bli av med bostadsbristen

Bostadsbyggandet halverades förra året och tros minska ännu mer i år. Men ett fallande bostadsbyggande är ingen naturlag och ett ökat bostadsbyggande skulle både korta bostadsköerna och leda till ökad sysselsättning. 1990 bodde drygt 1,64 miljoner människor

Sammanhang: ...Den fallande byggtakten är inte bara ett problem för dem som saknar ett tryggt boende, utan för hela Sveriges ekonomi I dag står över 800 000 personer i Stockholms bostadskö. Bristen på bostäder har trissat upp priserna, ökat kötiderna och lett till att allt fler inte får tillgång till ett tryggt boende. ...

Omnämnda platser: Wien, Stockholms län, Stockholm. Omnämnda personer: Anita Johansson.

dagensarena.se - https://www.dagensar...dsbristen/ - 3154 - Datum: 2024-01-19 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Vilka är det egentligen som ska vräkas?

Det blir inte de välbärgade som äger sitt boende. Nödvändigt med klassperspektiv på kriminalpolitiken. Tonårssonen fast för fortkörning – tvingas sälja Djursholmsvillan. Dottern langade knark – familjen måste lämna radhuset i Örgryte. Det är exempel på

Sammanhang: ...Det blir inte de välbärgade som äger sitt boende. Nödvändigt med klassperspektiv på kriminalpolitiken. Tonårssonen fast för fortkörning – tvingas sälja Djursholmsvillan. ...

Omnämnda platser: Örgryte, Sveriges, Sverige. Omnämnda personer: Sara Razi Ullah, Silas Aliki.

dagensarena.se - https://www.dagensar...ka-vrakas/ - 3645 - Datum: 2024-02-24 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Hyresgästföreningen: Underbetyg åt förlängt bostadsbidrag

Vårändringsbudget Regeringen förlänger den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget och skjuter till 650 miljoner kronor. – Underbetyg att man inte tagit tag i en större reformering, säger Hyresgästföreningens Martin Hofverberg. Regeringen ökar anslaget

Sammanhang: ...Det särskilda bidraget för barn har höjts och en nivå för växelvis boende barn har införts. Sammantaget har detta lett till att personer med högre inkomster ändå kan ha rätt till bostadsbidrag....

Omnämnda platser: Dagens Arena, Hyresgästföreningen. Omnämnda personer: Hyresgästföreningens Martin Hofverberg, Martin Hofverberg, Anna Tenje.

dagensarena.se - https://www.dagensar...adsbidrag/ - 2908 - Datum: 2024-04-18 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Skyddade boenden i fara

De nya reglerna är ett hot mot den ideella kvinnorörelsen. I helgen träder de nya regler i kraft som kräver att alla skyddade boenden som drivs privat, alltså av bolag, stiftelser eller föreningar, måste ha ett särskilt tillstånd. Det låter på ytan somen

Sammanhang: ...Självklart ska man kunna ställa vissa krav på de som vill driva ett skyddat boende, till exempel för kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Oseriösa aktörer ska sållas bort. Problemet är att reglerna för att få det nya tillståndet är skrivna så att nästan inga av dagens ofta ideellt drivna skyddade boenden kan uppfylla dem. ...

Omnämnda platser: Gällivare, Norrbotten, Aftonbladet. Omnämnda personer: Jenny Westerstrand.

dagensarena.se - https://www.dagensarena.se/opinion/skyddade-boenden-fara/ - 2466 - Datum: 2024-03-30 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Aldrig har det funnits en bättre tid att slopa ränteavdraget

Ekonomi Viktigt att förstå hur räntebidraget påverkar hela ekonomin. Ett slopat ränteavdrag skulle ge 40 miljarder att använda till bostadsbyggande, mer personal i välfärden och infrastruktursatsningar. Istället fortsätter räntebidraget att pressa upp fastighetspriserna,

Sammanhang: ...Boräntekostnader, subventioner till de som äger sitt boende, utgör den absoluta majoriteten av räntebidraget och något motsvarande stöd till hyrt boende finns inte. ...

Omnämnda platser: Sverige.

dagensarena.se - https://www.dagensar...eavdraget/ - 2975 - Datum: 2024-04-03 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Så ska prostitutionsutsatta lyftas fram ur skuggan

Jämställdhet Risken att utsatta i prostitution går under myndigheterns radar kan minska med nytt förslag. En uppdatering av Sveriges jämställdhetsmål kan tydliggöra prostitution och människohandel som mäns våld mot kvinnor – för första gången även på pappret.

Sammanhang: ...I socialtjänstens information om vem som kan få stöd och hjälp står det att de riktar sig till den som känner sig rädd, hotad, utsätter andra för våld, behöver skyddat boende eller är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Prostitution eller människohandel finns inte med. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Sverige, Mikamottagningen. Omnämnda personer: Jämställdhet Risken, Helena Hagelberg.

dagensarena.se - https://www.dagensar...r-skuggan/ - 3484 - Datum: 2024-03-14 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Timbro har fel om marknadshyror, allt annat lika

Det är inte så enkelt att rakt av jämföra med Finland. Den synbara enkelheten, det något som är lockande med nationalekonomin som vetenskap. Allt handlar om utbud och efterfrågan. Om priset stiger minskar efterfrågan, om utbudet ökar så sjunker priset.Ceteris

Sammanhang: ...Andra faktorer, som tillgången och priset på byggbar mark, och subventioner av både byggande och boende är ofta mer avgörande. En sak är säker: allt annat lika innebär marknadshyror högre hyror. Det var också det första som hände när Finland införde marknadshyror. ...

Omnämnda platser: Sverige, Finlands, Nationalekonomi. Omnämnda personer: motpart Hyresgästföreningen.

dagensarena.se - https://www.dagensar...nnat-lika/ - 3637 - Datum: 2024-03-23 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Politiken måste ta sitt ansvar

Debatt Bostadspolitiken handlar inte om att staten ska tilldela medborgarna bostäder utan om att ge olika ”korrektiv” till bostadsmarknaden. Sveriges grundlag slår fast det allmännas ansvar för att trygga rätten till bostad. Detta politiska ansvar för medborgarnas

Sammanhang: ...Sveriges grundlag slår fast det allmännas ansvar för att trygga rätten till bostad. Detta politiska ansvar för medborgarnas boende ser man dock inte mycket av i dag. Det råder skriande bostadsbrist på de flesta större orter, boendesegregationen breder ut sig liksom hemlösheten. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Bostad, Sverige. Omnämnda personer: Bo Bengtsson, Jonas Nygren, Bo Bengtssons.

dagensarena.se - https://www.dagensar...tt-ansvar/ - 4386 - Datum: 2024-05-31 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Backa upp Redars förslag med offentliga satsningar

Ledare Lawen Redars förslag är bra, men vi bryter inte segregationen utan ordentliga satsningar och ökade resurser. I höstas tillsatte Socialdemokraterna elva arbetsgrupper som ska forma partiets politik för framtiden. En av arbetsgrupperna, Ökad samhällsgemenskap

Sammanhang: ...glöm inte bort att fler barn i förskolan också kräver fler pedagoger och därigenom mer pengar I debatten om utsatta områden får man ofta känslan av att det är de boende i områdets fel att utvecklingen hamnat där den hamnat. Lösningen blir då visitationszoner, indragna bidrag och hårdare krav på föräldrar. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Ledare Lawen Redars.

dagensarena.se - https://www.dagensar...atsningar/ - 3061 - Datum: 2024-06-20 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
r
3
fram