Sorterad på relevans Sortera på datum
Resultat 1 - 10 av 14

Nästan 200 000 unga bor hemma ofrivilligt

Boende I Hyresgästföreningens årliga rapport om unga vuxnas boendesituation framgår att fler bor hos sina föräldrar och nästan var tredje oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. Sedan 1997 har Hyresgästföreningen gjort en mätning av boendesituationen

Sammanhang: ...Boende I Hyresgästföreningens årliga rapport om unga vuxnas boendesituation framgår att fler bor hos sina föräldrar och nästan var tredje oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. ...

Omnämnda platser: Hyresgästföreningens, Göteborg, Stockholms län. Omnämnda personer: Ola Palmgren.

dagensarena.se - https://www.dagensar...rivilligt/ - 2807 - Datum: 2023-11-30 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Vi har råd att bli av med bostadsbristen

Bostadsbyggandet halverades förra året och tros minska ännu mer i år. Men ett fallande bostadsbyggande är ingen naturlag och ett ökat bostadsbyggande skulle både korta bostadsköerna och leda till ökad sysselsättning. 1990 bodde drygt 1,64 miljoner människor

Sammanhang: ...Den fallande byggtakten är inte bara ett problem för dem som saknar ett tryggt boende, utan för hela Sveriges ekonomi I dag står över 800 000 personer i Stockholms bostadskö. Bristen på bostäder har trissat upp priserna, ökat kötiderna och lett till att allt fler inte får tillgång till ett tryggt boende. ...

Omnämnda platser: Wien, Stockholms län, Stockholm. Omnämnda personer: Anita Johansson.

dagensarena.se - https://www.dagensar...dsbristen/ - 3154 - Datum: 2024-01-19 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Vilka är det egentligen som ska vräkas?

Det blir inte de välbärgade som äger sitt boende. Nödvändigt med klassperspektiv på kriminalpolitiken. Tonårssonen fast för fortkörning – tvingas sälja Djursholmsvillan. Dottern langade knark – familjen måste lämna radhuset i Örgryte. Det är exempel på

Sammanhang: ...Det blir inte de välbärgade som äger sitt boende. Nödvändigt med klassperspektiv på kriminalpolitiken. Tonårssonen fast för fortkörning – tvingas sälja Djursholmsvillan. ...

Omnämnda platser: Örgryte, Sveriges, Sverige. Omnämnda personer: Sara Razi Ullah, Silas Aliki.

dagensarena.se - https://www.dagensar...ka-vrakas/ - 3645 - Datum: 2024-02-24 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

“Det har tagits för stor hänsyn till förövarens perspektiv”

Politik Omfattande sociala stödinsatser ska hjälpa personer som vill lämna prostitution och människohandel. Kommunalt ansvar och generösare uppehållstillstånd föreslås bli lag för att åtgärda brister. – Civilsamhället tar i dag ett orimligt stort ansvar,

Sammanhang: ...Traumabehandling, vård, möjlighet att försörja sig – till exempel genom försörjningsstöd, skydd och boende är några exempel. Insatser kan ges av socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, polisen och rättsväsendet. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Anna Skarhed, Paulina Brandberg.

dagensarena.se - https://www.dagensar...erspektiv/ - 3992 - Datum: 2023-12-13 16:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Nya åtgärder för väg ur prostitution

Politik Omfattande sociala stödinsatser ska hjälpa personer som vill lämna prostitution och människohandel. Kommunalt ansvar och generösare uppehållstillstånd föreslås bli lag för att åtgärda brister. – Civilsamhället tar i dag ett orimligt stort ansvar,

Sammanhang: ...Traumabehandling, vård, möjlighet att försörja sig – till exempel genom försörjningsstöd, skydd och boende är några exempel. Insatser kan ges av socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, polisen och rättsväsendet. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Anna Skarhed, Paulina Brandberg.

dagensarena.se - https://www.dagensar...stitution/ - 3992 - Datum: 2023-12-13 17:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Det idéburna bostadsbyggandet driver innovation

Ta inte bort stödet till idéburet byggande, lär av den svenska historien, skriver debattörerna. I Gerlesborg, i södra Bohuslän, ligger sedan 2018 Hogslätts vänboende med tolv lägenheter och ett gemensamt allrum i en röd länga. Här bor en grupp äldre kvinnor

Sammanhang: ...Här bor en grupp äldre kvinnor med låga pensioner, som själva skapat det som marknaden i dag inte lyckas tillhandahålla – ett boende som passar tunna plånböcker. Huset uppfördes som en byggemenskap i form av en kooperativ hyresrätt. ...

Omnämnda platser: Bohuslän, Gerlesborg, Ekobanken. Omnämnda personer: Peter Eklund, John Helmfridsson.

dagensarena.se - https://www.dagensar...nnovation/ - 4288 - Datum: 2023-11-23 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Låt inte barn falla offer för vuxnas misslyckanden

Inkludera barnperspektivet i diskussionen om gängkriminalitet, uppmanar S-kvinnor i Stockholm. Under det senaste året har S-kvinnor i Stockholm stad med kraft framhävt barns rättigheter. Vi har särskilt belyst de alarmerande fallen av pojkars våld mot flickor

Sammanhang: ...Barnperspektivet och deras grundläggande rättigheter måste vara centrala när vi möter dem som brottsoffer, förövare, skolelever eller boende i utsatta områden. Det är en självklarhet enligt barnkonventionen, men tyvärr glöms barnperspektivet ofta bort, trots lagkravet om dess närvaro. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Vällingby, Älvsjö. Omnämnda personer: Gerd Sjöberg Granlund, Tora Mårtensson, Maria Palme Castelius.

dagensarena.se - https://www.dagensar...lyckanden/ - 4411 - Datum: 2023-11-20 13:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Regeringen gör skuggsamhället större

Tidöavtalet är inte tomma ord, det är ett politiskt program som nu kan göra fler statslösa. I november 2017 blev Anna Lundberg, som är professor i rättssociologi vid Lunds universitet, färdig med en statlig utredning om uppehållstillstånd på grund av praktiska

Sammanhang: ...Lagändringen innebär att vuxna utan barn som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut förlorar sin rätt till bistånd (som boende och pengar till mat), om det inte är ”uppenbart oskäligt”, vilket det i princip aldrig är, enligt Migrationsverkets tolkning. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Ola Larsmo, Gunnar Strömmer, Gunnar Strömmers.

dagensarena.se - https://www.dagensar...et-storre/ - 4514 - Datum: 2023-11-24 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

En borgerlighet i förfall

Avsättningen av Skyttedal av tillsättningen av Teodorescu visar att de borgerliga partierna i dag är förvillande lika, och att individerna byter parti efter var jobben finns. Sara Skyttedal ut. Alice Teodorescu in. För den senare är huxflux Kristdemokraternas

Sammanhang: ...Den fallande byggtakten är inte bara ett problem för dem som saknar ett tryggt boende, utan för hela Sveriges ekonomi Det går inte att komma ifrån att Sara Skyttedal är en slagkraftig politiker som ofta skapar rubriker. ...

Omnämnda platser: Göteborgspostens, Kristdemokraterna, Sveriges. Omnämnda personer: Ulf Kristersson, Karin Svanborg-Sjövall, Per Gudmundsson.

dagensarena.se - https://www.dagensarena.se/opinion/en-borgerlighet-forfall/ - 4777 - Datum: 2024-01-19 14:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Sverige kommer präglas av mångfald

Det är hög tid att skapa ett verkligt paradigmskifte i svensk inkluderingspolitik. Ett skifte som skapar framtidstro och hopp för det nya Sverige, skriver Juan Fonseca, och ger tio förslag på åtgärder. Sverigedemokraterna vill ha ett invandrarlöst Sverige,

Sammanhang: ...Stadsutveckling med socialt ansvar: Genomför omfattande stadsutveckling där ansvariga för exkluderade områden renoverar och förvandlar de aktuella områden till attraktiva och välmående områden. Gör de boende i exkluderade områden, oavsett socioekonomisk bakgrund, delaktiga i processen och ge dem möjlighet att bo kvar och dra nytta av förbättringarna. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Juan Fonseca.

dagensarena.se - https://www.dagensarena.se/opinion/386419/ - 5733 - Datum: 2024-01-08 02:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
fram